http://www.bdaltd.com.cn/|(.*?)|ishttp://zhidao.baidu.com/search?lm=0&rn=20&pn=0&fr=search&ie=gbk&word=%CC%E5%D3%FD=======@ @ ====== 名仕APP:联系我们_北京经开投资开发股份有限公司

联系我们

 

公司地址  北京经济技术开发区地盛北街1号北京经开·北工大软件园1号楼

邮  编  100176

公司网址  www.bdaltd.com.cn

电  话  010-67873388

传  真  010-67871207

E-mail  master@bdaltd.com.cn

服务邮箱  service@bdaltd.com.cn